Kontaktirajte nas

ŽIVOT

“Izgraditi pristupačan grad za sve”

Objavljeno

on

NOVI SAD – Centar Živeti uspravno iz Novog Sada očekuje da sledeće godine bude promenjeno zakonodavstvo u Srbiji i da će na taj način biti unapređena usluga asistencije osobama sa invaliditetom.

“Radićemo, dok svih 3.000 stanovnika Novog Sada, koji sada imaju naknadu za tuđu negu i pomoć kao vid direktnog plaćanja, ne budu mogli da koriste asistenciju, tehnološka sredstva ili pomagala koja su nam potrebna da živimo samostalno i time imamo osnovni preduslov da izgradimo pristupačan grad”, navela je ta organizacija u saopštenju, povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, koji se obeležava 3. decembra.

Centar Živeti uspravno navodi da je od presudnog značaja da se u tom pogledu osigura puno i ravnopravno učešće osoba sa invaliditetom u svim sferama društva i stvori okruženje jednakih mogućnosti.

Zabrinjava ih što se servis personalne asistencije u Novom Sadu još projektno organizuje i finansiran je “lutrijskim” sredstvima, odnosno iznosom koji se ne može predvideti pre završetka dva konkursa Gradske uprave za socijalnu i dečju zaštitu svake godine.

Druga mogućnost, definisana Zakonom o socijalnoj zaštiti, jesu javne nabavke, koje su mnogo transparentnije i finansiraju se direktno iz gradskih i opštinskih budžeta.

“Međutim, u većini slučajeva, najniža cena jedini je kriterijum da određeni licencirani pružalac usluge bude odabran. Korisnici ne biraju način na koji će se usluga pružati”, navode u saopštenju.

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

Tema ovogodišnjeg Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom je “Osnaživanje osoba sa invaliditetom i obezbeđivanje inkluzivnosti i jednakosti”.

Ova tema fokusirana je na osnaživanje osoba sa invaliditetom za inkluzivan, nepristrasan i održiv razvoj predviđen u Agendi za održivi razvoj do 2030. godine.

Agenda 2030 zalaže se za princip “ne izostavljati nikoga” i predstavlja plan delovanja međunarodne zajednice prema mirnom i prosperitetnom svetu, gde se kao osnovni princip primenjuje dostojanstvo pojedinca i ravnopravnost među ljudima, što prožima tri pravca delovanja Ujedinjenih nacija: razvoj, ljudska prava i mir i bezbednost.

U Ujedinjenim nacijama u narednih 12 godina u fokusu je inkluzivni razvoj.

“UN će ulagati u razvoj kapaciteta i podrške osobama sa invaliditetom, da se svojim delovanjem uključe u inkluzivan razvoj i da svi zajedno, između ostalog, stvaramo pametne gradove izgrađene tako da sve bude pristupačno svima i bezbedno za sve. Jako je važno da svaki naš postupak, sve što radimo i gradimo budu pristupačni i uključivi ako želimo da budemo deo ovog procesa”, saopštio je Centar Živeti uspravno.

Izvor: InfoNet Vojvodina

Reklama

Tag