Kontaktirajte nas

VESTI

Zabrinjavajući rezultati istraživanja o seksualnom nasilju

Objavljeno

on

NOVI SAD – Svaki osmi ispitanik među učenicima prvih razreda srednjih škola u Novom Sadu i Sremskim Karlovcima smatra da je prihvatljivo da mladić udari devojku ako ga je prevarila, a svaki šesti smatra da osoba koja pod dejstvom alkohola i droge zlostavlja druge nije odgovorna za svoje ponašanje. To je pokazalo istraživanje Savetovališta za mlade Doma zdravlja “Novi Sad”, uz podršku Grada, u okviru projekta “Prevencija seksualnog partnerskog nasilja među mladima”.

Svaki deseti ispitanik smatra da je ponekad u nagovaranju na seksualni odnos prihvatljivo upotrebiti i fizičku silu, a dve trećine ispitanika smatra da nije lako prekinuti nasilnu partnersku vezu, pokazalo je istraživanje u kojem je učestvovalo 863 učenika prvih razreda 13 srednjih škola.

Ilustracija: Nasilje

Posebno je alarmantno da polovina ispitanika ljubomoru doživljava kao način za pokazivanje ljubavi, a svaki osmi je stava da je fizičko nasilje mladića nad devojkom opravdano ukoliko je uzrok prevara, kaže za InfoNet Vojvodina dr Dragana Zarić iz Savetovališta za mlade.

Istraživanje Doma zdravlja “Novi Sad” pokazalo je, ipak, i određene pozitivne rezultate.

Ohrabrujuće je da bi 94,2 odsto ispitanika reagovalo ukoliko bi se njima ili njima bliskim osobama desilo seksualno nasilje u partnerskoj vezi”, kaže u izjavi za InfoNet Vojvodina načelnica ginekologije Doma zdravlja “Novi Sad” dr Ljiljana Stanišić, koja je pokrenula projekat “Prevencija seksualnog partnerskog nasilja među mladima”.

Osnovne teme radionice bile su informacije o pojmu seksualnog nasilja, o posledicama seksualnog nasilja, o znacima za prepoznavanje seksualnog nasilja u partnerskoj vezi i o načinima odupiranja seksualnom nasilju, uz akcenat na veštine asertivne komunikacije.

Šamar (ni)je znak ljubavi

Devalviran sistem moralnih vrednosti, nasilje kao opšteprihvaćen model ponašanja , kič i šund kao društveni standard prepoznati su kao udarni problemi naše svakodnevice, naročito među mladima. Tim se temama, od osnivanja, bavi Savetovalište za mlade Doma zdravlja “Novi Sad”, a posebna pažnja, tokom protekle godine, posvećena je prevenciji seksulanog nasilja u partnerskim odnosima.

Seksualno nasilje karakteriše upotreba sile, pretnje ili ucene za ugrožavanje dobrobiti i/ili života same žrtve ili njoj bliskih osoba (Svetska zdravstvena organizacija).

Od zdravstvenih posledica seksualnog nasilja, osim po fizičko i psihičko zdravlje, značajno mesto zauzimaju i posledice po reproduktivno zdravlje žrtve nasilja, kaže dr Ljiljana Stanišić.

Među najčešćim posledicama po reproduktivno zdravlje izdvajaju se seksualno prenosive infekcije, neželjene trudnoće, pobačaji, zapaljenski procesi u maloj karlici,povrede. Posledice narušenog reproduktivnog zdravlja u adolescentnom periodu imaju dalekosežne posledice i u adultnom uzrastu, a jedna od najčešćih je sekundarni sterilit”, kaže dr Stanišić.

Nasilje narušava mentalno zdravlje

Seksualno nasilje u adolescentnim vezama u značajnoj meri utiče na fizičko, mentalno i emocionalno zdravlje i blagostanje osoba koje su doživele nasilje. Posledice nasilja su brojne, a osobe koje su doživele nasilje u adolescentnoj vezi češće doživljavaju nasilje i u odraslom dobu.

Jednako su teške i posledice po mentalno zdravlje, koje utiču na celokupni psihosocijalni razvoj mlade osobe, naglašava dr Mirjana Nikolić, psiholog u Domu zdravlja “Novi Sad”.

Utiču na psihosocijalni razvoj mlade osobe, koja razvija svoj identitet i sliku o sebi, a najčešće je manifestuju nedostatak samopouzdanja, poteškoće u donošenju odluka, školski neuspeh, poremećaji ishrane, poteškoće sa koncentracijom, poteškoće spavanja, psihosomatske bolesti. Manifestuju se i na druge načine, kao što su zloupotreba alkohola i droga, depresivnost, osećaj krivice, poteškoće u uspostavljanju zrele, kvalitetne emocionalne veze, socijana izolacija, povlačenje u sebe i procene da imaju slabiju socijalnu podršku, suicidalne misli i namere”, objašnjava u izjavi za InfoNet dr Mirjana Nikolić.

Seksualno nasilje je bilo koji seksualni čin, pokušaj ostvarivanja seksualnog čina, neželjeni seksualni komentar ili predlog koji je usmeren protiv osobe i njene seksualnosti (Svetska zdravstvena organizacija)

Činjenica da je istraživanje, tokom 40 radionica organizovanih među učenicima prvih razreda srednjih škola, pokazalo i da bi 94,2 odsto ispitanika reagovalo u slučaju nasilja u partnerskoj vezi, jeste i motiv da bi ovaj projekat trebalo nastaviti, kaže dr Stanišić.

Samo sistemskim pristupom i radom sa decom već od starijih razreda onovnih škola možemo menjati pogrešne, a ustaljene modele ponašanja”, zaključuje načelnica ginekologije Doma zdravlja “Novi Sad” dr Ljiljana Stanišić.

 

 

 

Reklama

Tag