Kontaktirajte nas

VESTI

Više od 150 Udruženja traži ocenu ustavnosti Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom

Objavljeno

on

NOVI SAD – Član 12 stav 7 Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom roditelje dece uzrasta do pet godina, sa posebnim i ozbiljnim psihofizičkim smetnjama, primorava da izaberu između odsustva sa rada radi posebne nege deteta (i pripadajuće naknade zarade usled tog odsustva) i prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica. Zbog ove odredbe Ustavnom sudu podneta je inicijativa za ocenu ustavnosti i zakonitosti Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom.

Inicijativu su potpisali NORBS – Nacionalna organizacija za retke bolesti Srbije, MODS – Mreža organizacija za decu Srbije, SUPS – Savez udruženja pacijenata Srbije i udruženje Hrabriša, na čiju ideju je ova inicijativa i pokrenuta. Potpisnici inicijative okupljaju više od 150 udruženja.

Ilustracija

Potpisnici inicijative smatraju da ova zakonska odredba potpuno neosnovano dovodi u “međusobnu zavisnost i isključivost dva prava koja postoje odvojeno i nezavisno jedno od drugog”.

NORBS: “Zakon u suprotnosti sa Ustavom Srbije, Konvencijom o pravima deteta…”

Usvajanjem Zakona koji sadrži spornu odredbu učinjeno ograničenje ljudskih prava i višestruka diskriminacija. Diskriminacija na osnovu starosti, na osnovu prirode socijalne isključenosti i u odnosu na pravo na rad. Osim toga, u suprotnosti je sa Ustavom Republike Srbije, Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava, Konvencijom o pravima deteta, Međunarodnim paktom o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima i Evropskom socijalnom poveljom”, kaže predsednica NORBS-a Ivana Badnjarević.

Direktor Mreže organizacija za decu Srbije MODS smatra da uštede, napravljene na ovaj način, zapravo su učinjene na uštrb porodica.

Te porodice su inače finansijski opterećene u pokušaju da svom detetu obezbede najveći mogući kvalitet nege, a ove porodice dodatno su gurnute na rub siromaštva”, izjavio je Saša Stefanović, direktor Mreže organizacija za decu Srbije MODS.

Ilustracija

Podnosioci inicijative podsećaju da je Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom donet i radi poboljšanja uslova za zadovoljavanje osnovnih potreba dece, usklađivanja rada i roditeljstva kao i poboljšanja materijalnog položaja porodica sa decom, porodica sa decom sa smetnjama u razvoju i invaliditetom i porodica sa decom bez roditeljskog staranja.

“Međutim, sporni član je u suprotnosti sa postavljenim ciljevima jer grupu čija prava bi trebalo da unapredi zapravo stavlja u nepovoljan položaj”, izjavio je predsednik SUPS-a Đurica Stankov.

Zbog svega navedenog, potpisnici inicijative koji okupljaju više od 150 udruženja, predlažu Ustavnom sudu da prihvati ovu inicijativu i proglasi član 12 stav 7 Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom neustavnim i stavi ga van snage.

Izvor: InfoNet Vojvodina

Reklama

Tag